กรมสรรพากรเปิดสอบพนักงานราชการ 2562

อีกหน่วยงานราชการที่เปิดรับสมัครสอบ เพื่อจะบรรจุเป็นพนักงานราชการ และก็ถือว่าเป็นข่าวดีไม่น้อย เพราะกรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบกันเยอะทีเดียว ตั้ง 104 อัตรา โดยมีการรับสมัครสอบ วุฒิ ปวช. และปริญญาตรี ส่วนจะมีสาขาใด หรือเอกวิชาไหนที่เกี่ยวข้อง เรามาอ่านรายละเอียดด้านล่างกันเลยจร้า

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 104 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งที่กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งที่กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบ มีตำแหน่งและวุฒิการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) เงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์) เงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์Advertisements

3. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร (ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
เงินเดือน 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 86 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การขาย เลขานุการ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการ ประชาสัมพันธ์ ถาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ การตลาด การโรงแรมและการท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัครสอบพนักงานราชการกรมสรรพากร

น้อง ๆท่านใดที่เรียนจบ หรือรอสอบ และมีวุฒิการศึกษาตามที่ด้านบนกำหนด ก็สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ได้ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/