กรมการทหารสื่อสาร เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ

ข่าวดี ข่าวด่วน กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา และจะมีการเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

เนื่องจากกรมการทหารสื่อสาร ต้องการจะสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 และทหารกองหนุนเพื่อ จำนวน 17 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่กรมการทหารสื่อสาร เปิดสอบพนักงานราชการ

โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
  2. ตำแหน่งช่างเครื่องสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่งช่างแบตเตอรี่ จำนวน 9 อัตรา
  4. ตำแหน่งช่างประปา จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบของกรมการทหารสื่อสาร

โดยบุคคลใดสนที่จะสมัครสอบกรมการทหารสื่อสาร จะต้องสมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้น ณ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ