คนเรียนจบวิศวะเริ่มมีน้อยลง

การศึกษา ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ และเป็นเรื่องอีกหนึ่งที่น่าเป็นห่วง สำหรับ การศึกษาในประเทศไทย ที่ในยุคปัจจุบันนั้น ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยอะไรหลาย ๆ อย่างก็ตาม หลายคนเลือกที่จะไม่เรียนต่อ ซึ่งทางสภาวิศวกรได้ออกมาบอกว่า เป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างมาก เนื่องจากจำนวนคนที่เรียน วิศวกร ในสาขาต่าง ๆ นั้นเริ่มลดน้อยลง และมีคนที่เรียนจบน้อยลง เรามาอ่านข่าวนี้กันครับ

จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สภาวิศวกรจึงต้องเร่งปฏิรูปด้านวิศวกรรมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในอนาคต

สภาวิศวกร เริ่มห่วง เด็กไทยไม่เรียนวิศวะ

จากการเสวนาเรื่อง “การปฏิรูปวิศวกรไทย” จัดโดยสภาวิศวกร ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวว่า ปัจจุบันวิศวกรยังคงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย จากปัจจัยด้านความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดิน ไหว อาคารถล่ม อุทกภัย ภัยแล้ง เป็นต้น รวมถึงความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิสรัปชัน ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์น้อยลงอยู่ที่ 33,000 คนต่อปี จำนวนนี้มีผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประมาณ 7,000 คนต่อปี ซึ่งอาจมีเพียงบางส่วนที่ประกอบอาชีพวิศวกร และคาดว่าในอนาคตอันใกล้ ไทยจะมีสัดส่วนเป็นวิศวกรเพียงร้อยละ 5 ของประชากรทั้งประเทศ จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สภาวิศวกรจึงต้องเร่งปฏิรูปด้านวิศวกรรมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในอนาคต

ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์น้อยลงอยู่ที่ 33,000 คนต่อปี จำนวนนี้มีผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประมาณ 7,000 คนต่อปี

ทั้งนี้สภาวิศวกรจะยกร่างแผนแม่บท ก้าวต่อไปของวิศวกรไทยในปี 2020 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกร มุ่งเน้นกลุ่มไปยังคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ในสถาบันการศึกษา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาและก้าวสู่วิชาชีพวิศวกรที่มีทักษะความรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง ควบคู่การให้ความสำคัญด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย.