เปิดสอบพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน  ๕  ตำแหน่ง  ๗  อัตรา   

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน   ๑  ตำแหน่ง  ๓  อัตรา 

  • ตำแหน่งผู้ช่วยครู           วิชาเอกฟิสิกส์                       จำนวน  ๑  อัตรา
  • ตำแหน่งผู้ช่วยครู           วิชาเอกชีววิทยา                    จำนวน  ๑  อัตรา
  • ตำแหน่งผู้ช่วยครู           วิชาเอกภาษาอังกฤษ             จำนวน  ๑  อัตรา

(ปฏิบัติงานประจำโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด)

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป             จำนวน  ๒  ตำแหน่ง  ๔  อัตรา

  • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก            จำนวน  ๒  อัตรา
  • ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง           จำนวน  ๒  อัตรา

วันเวลา สถานที่เปิดรับสมัคร

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่  31 กรกฏาคม  2562  ถึงวันที่  16  สิงหาคม  2562 ในวันและเวลาราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043-511055 ต่อ 136