เปิดสอบราชการตำแหน่งนักการทูต 2562

งานดี งานด่วน ! กระทรวงการต่างประเทศ  รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

ตำแหน่งที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดสอบ

  • ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ      จำนวน  50  ตำแหน่ง  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

ลักษณะงานและหน้า ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ที่ต้องปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฯลฯ

การรับสมัครสอบนักการทูตปฏิบัติการ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ :: https://mfa.thaijobjob.com/