กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดสอบตำรวจ 118 อัตรา 

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ม.6 และมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี คงต้องเริ่มอ่านหนังสือและเตรียมตัวที่จะสมัครสอบกันแล้วละครับ เพราะว่า กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  โดยจะมีการ รับสมัครและคัดเลือบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

ตำแหน่งที่ ตชด. เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่งานดับเพลิง) ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 118 อัตรา เรียกว่า สายดับเพลิง ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สอ.1

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2562
จำนวน 117 อัตรา (เพศชาย)
อายุระหว่าง 18 – 25 ปี วุฒิ ม.6

คุณสมบัติทั่วไปในตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
  • อายุ 18 – 25 ปี บริบูรณ์
  • สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  • จบการศึกษาระดับ ม.ปลายม(ม.6) , ปวช.หรือเทียบเท่า

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัครสอบ

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org