กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต้องการรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

สำหรับคนที่จบช่างสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ถ้าท่านที่กำลังหางานว่างงาน หรือต้องการที่จะสมัครสอบราชการ พนักงานราชการ ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพราะตอนนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำลังเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ทั้งหมด 6 อัตรา รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2562 โดยมีตำแหน่งช่าง และรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน และจำนวนที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

จบช่างสาขาดังต่อไปนี้ และมีวุฒิการศึกษาตามที่ประกาศ สมัครสอบพนักงานราชการกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้เลย 6 อัตรา

  • ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.
  • ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวช.
  • ตำแหน่งนายช่างรังวัด จำนวน 3 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหาร วุฒิการศึกษาระดับชั้น ปวส.

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

  • ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องประเมินความรู้ความสามารถ ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนด
  • กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 ด้วยการสอบข้อเขียน และครั้งที่สองด้วยการสอบสัมภาษณ์

วันเวลาและการรับสมัครสอบ

ท่านใดที่สนใจจะสมัครสอบพนักงานราชการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สามารถสมัครสอบได้ในระหว่าง วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2562 และสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์ที่เว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com/

รายละเอียดการรับสมัครสอบ