กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบราชการ วุฒิ ปวส. ป.ตรี ปี 2562 รับ 8 อัตรา

ด่วน ! เลยนะครับ สำหรังท่านใดที่จบวุฒิ ปวส. และ ป.ตรี สาขาช่างและเอกวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ก็อย่าช้า อ่านข้อมูลรายละเอียดในการรับสมัครสอบ เตรียมเอกสาร เตรียมตัวอ่านหนังสือให้พร้อม แล้วไปตะลุยสอบกัน

ตำแหน่งที่กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบ 8 อัตรา

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

3. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

4. ตำแหน่ง นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

6. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของ ก.พ.

7. ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางน้ำ) วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการขนส่งทางน้ำ)

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

วันเวลาและสถานที่ในการรับสมัครสอบ

กรมเจ้าท่า จะเปิดรับสมัครสอบราชการตำแหน่งต่าง ๆในรายละเอียดด้านบน ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/

รายละเอียดรับสมัครสอบ