กรมประมงจะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฎิบัติการ

น้อง ๆ ท่านใดที่เรียนจบปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มาสมัครสอบราชการตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ เพราะกรมประมงจะเปิดทำการรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562

ตำแหน่งที่กรมประมงเปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.ด้วย

จบสาขานี้มาสมัครสอบกันนะ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตร์กายภาพ, วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัครสอบ

สำหรับท่านใดที่สอบผ่าน ภาคก. ของสำนักงาน ก.พ. และต้องการสมัครสอบนักวิชาการประมงปฎิบัติการ สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/

รายละเอียดการรับสมัครสอบ