สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา โดยมีรายละเอียดของแต่ละตำแหน่ง และวิธีการสอบของแต่ละตำแหน่งที่แนบท้ายประกาศ ด้านล่าง

ตำแหน่งที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครสอบ

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคล จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
  4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 9 อัตรา
  5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
  6. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
  7. ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

สถานที่ วันเวลา และการรับสมัครสอบสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ท่านใดที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 19 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://iccs.thaijobjob.com/

รายละเอียดวุฒิการศึกษา และขั้นตอนและวิธีการสอบของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เอกสารแนบท้าย 1 (วุฒิการศึกษาในแต่ละตำแหน่ง)

เอกสารแนบท้าย 2 (รายละเอียดการสอบแต่ละตำแหน่ง)