ด่วน ! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร

สำหรับใครที่เรียนจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ ดังรายละเอียดตามข้อมูลด้านล่าง เตรียมตัวเตรียมพร้อมสมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตรกันครับ โดยจะเปิดรับสมัครจากบุคคลภายนอก ทั้งชายและหญิง โดยจะมีการแบ่งออกเป็นสามสายคือ ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค , ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน , ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน โดยจะมีการเปิดรับสมัครสอบทั้งหมด 145 อัตรา และจะมีการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562

จบป.ตรี สาขาดังต่อไปนี้ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ , วิจัยการศึกษา , สถิติการศึกษา , การวัดผลและประเมินผลการศึกษา , พัฒนาหลักสูตร , พัฒนาการศึกษา , บริหารการศึกษา , เทคโนโลยีทางการศึกษา , โสตทัศนศึกษา , การวัดผลการศึกษา ,การอุดมศึกษา ,อุตสาหกรรมการศึกษา ,พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ,ทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์

ตำแหน่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ

  • สายสอบที่ 1 ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา เรียกว่าสายคอมพิวเตอร์ โดยมีการใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คพ.5 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
  • สายสอบที่ 2 ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน 5 อัตรา เรียกว่าสายบริการการศึกษา โดยมีการใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ บศ.6 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
  • สายสอบที่ 3 ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี จำนวน 40 อัตรา เรียกว่าสายบัญชี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ บช.7 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์

คุณสมบัติทั่วไปในการรับสมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ปี2562

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย/หญิง
  • อายุ 18-35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
  • เพศชาย สูง 160 ซม. รอบอก 77 ซม. เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

วันเวลา และสถานที่ในการรับสมัครสอบ

ท่านใดสนใจสมัครสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติสามารถสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 11 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org

รายละเอียดการรับสมัครสอบ