กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 103 อัตรา

รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำหรับน้องๆ ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง เพศหญิง อายุ 18-35ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนัก40 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 กิโลกรัม และ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า ข่าวดี สมารถกรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง จำนวน 103 อัตรา ในตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่งที่กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดสอบผู้ช่วยการพยาบาล

1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน

คุณสมบัติของผู้สมัครพนักงานช่วยการพยาบาล

  • สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า
  • เพศหญิง อายุ 18-35ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. น้ำหนัก40 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ไม่เกิน 80 กิโลกรัม
  • สัญชาติไทย

วันเวลา สถานที่ในการรับสมัครสอบผู้ช่วยการพยาบาล

สำหรับน้องๆท่านใดที่สนใจต้องการที่จะสมัครสอบ ผู้ช่วยการพยาลของกรมการแพทย์ทหารอากาศ สามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กทม. ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 กันยายน 2562 ในเวลาราชการทุกวัน

รายละเอียดในการรับสมัครสอบผู้ช่วยการพยาบาลของ กรมแพทย์ทหารอากาศ