Press ESC to close

เปิดสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร จากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง 145 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งชายและหญิง จำนวน 145 อัตรา

Continue reading

กรมประมงเปิดสอบราชการนักวิชาการประมง

กรมประมงเปิดสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมงปฎิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.ด้วย

Continue reading

กรมเจ้าท่า เปิดสอบราชการ(ปวส. ป.ตรี) 8 อัตรา

กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบราชการ วุฒิ ปวส. ป.ตรี ปี 2562 รับ 8 อัตรา ด่วน ! เลยนะครับ สำหรังท่านใดที่จบวุฒิ ปวส. และ ป.ตรี สาขาช่างและเอกวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ก็อย่าช้า อ่านข้อมูลรายละเอียดในการรับสมัครสอบ เตรียมเอกสาร เตรียมตัวอ่านหนังสือให้พร้อม แล้วไปตะลุยสอบกัน ตำแหน่งที่กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบ 8 อัตรา 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน…

Continue reading

เปิดสอบราชการ ตำรวจชั้นประทวน จำนวน 118 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดสอบตำรวจ 118 อัตรา รับสมัครและคัดเลือบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

Continue reading

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบราชการนักการทูต

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

Continue reading

อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดสอบพนักงานผู้ช่วยครู และพนักงานขับเครื่องจักร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา

Continue reading

เทศบาลนครนนทบุรีเปิดสอบพนักงานจ้าง 2562

เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2562-2563 จำนวน 46 อัตรา

Continue reading

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบราชการ 3 อัตรา 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

Continue reading

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1/8 สิงหาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

Continue reading