Press ESC to close

อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดสอบพนักงานผู้ช่วยครู และพนักงานขับเครื่องจักร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา

Continue reading