Press ESC to close

เปิดสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร จากบุคคลภายนอก ชาย/หญิง 145 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งชายและหญิง จำนวน 145 อัตรา

Continue reading

เปิดสอบราชการ ตำรวจชั้นประทวน จำนวน 118 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดสอบตำรวจ 118 อัตรา รับสมัครและคัดเลือบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

Continue reading

ด่วน ! รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจ 2562

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร วุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า และวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2562

Continue reading