Press ESC to close

เปิดสอบพนักงานช่วยการพยาบาล 103 อัตรา กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ ทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยการพยาบาล จำนวน 103 อัตรา รับสมัครวันที่ 2- 13 กันยายน 2562 สำหรับน้อง ๆ เพศหญิงที่จบวุฒิการศึกษาดังต่อไปนี้

Continue reading

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบพนักงานราชการ ม.3-ป.ตรี รวม 75 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบพนักงานราชการ ม.3-ป.ตรี รวม 75 อัตรา โดยจะมีการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562

Continue reading

เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 19 อัตรา

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา สถาบันวิทยาลัยชุมชน จะเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา โดยมีรายละเอียดของแต่ละตำแหน่ง และวิธีการสอบของแต่ละตำแหน่งที่แนบท้ายประกาศ ด้านล่าง ตำแหน่งที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 9…

Continue reading

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานและลูกจ้าง ม.3 – ป.โท 184 อัตรา

รับสมัครสอบตั้งแต่ ม.3 ยัน ป.เอกเลยทีเดียว โดยจะแบ่งแยกออกเป็นสองหมวดหมู่ด้วยกันนั้นก็คือสายพนักงาน จำนวน 41 อัตรา สายลูกจ้างประจำ จำนวน 143 อัตรา

Continue reading

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดสอบพนักงานราชการ

ถ้ารู้ตัวว่าจบช่างสาขาดังต่อไปนี้ และมีวุฒิการศึกษาตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ประกาศรับสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้เลย รับ 6 อัตรา

Continue reading

เปิดรับสมัครด่วน ! กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

Continue reading