Press ESC to close

คลิป วิธีการเลี้ยงปูนา

เลี้ยงปูนาสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันความต้องการบริโภคปูนา ถือว่ายังมีอยู่มาก และก็มีเกษตรกรหลาย ๆ ท่านเริ่มหันมาสนใจในการเลี้ยงปูนาเพื่อการค้า และในตอนนี้ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่หลาย ๆ คนกำลังให้ความสนใจ

Continue reading

มาดู เลี้ยงปลานิลอย่างไร ? ให้ได้เดือนละแสน

ปลานิลถือว่าเป็นปลาที่มีความต้องการทางตลาดเป็นอย่างสูงในปัจจุบันนี้ และมีหลายคนให้ความสนใจที่อยากจะเลี้ยง เรามาดูกัน เลี้ยงปลานิลอย่างไร ให้ได้เดือนละเเสน

Continue reading