Press ESC to close

เปิดสอบราชการ ตำรวจชั้นประทวน จำนวน 118 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปิดสอบตำรวจ 118 อัตรา รับสมัครและคัดเลือบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบราชการนักการทูต

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดสอบพนักงานผู้ช่วยครู และพนักงานขับเครื่องจักร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะรับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๗ อัตรา

เทศบาลนครนนทบุรีเปิดสอบพนักงานจ้าง 2562

เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ในตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี ของพนักงานจ้าง รอบปีงบประมาณ 2562-2563 จำนวน 46 อัตรา

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบราชการ 3 อัตรา 2562

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา

กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1/8 สิงหาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

คลิป วิธีการเลี้ยงปูนา

เลี้ยงปูนาสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ปัจจุบันความต้องการบริโภคปูนา ถือว่ายังมีอยู่มาก และก็มีเกษตรกรหลาย ๆ ท่านเริ่มหันมาสนใจในการเลี้ยงปูนาเพื่อการค้า และในตอนนี้ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่หลาย ๆ คนกำลังให้ความสนใจ

สภาวิศวกร ห่วง ! คนเรียนจบวิศวะน้อยลง

สภาวิศวกร ห่วง ! คนเรียนจบวิศวะน้อยลง ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาด้าน ศวกรรมศาสตร์น้อยลงอยู่ที่ 33,000 คนต่อปี จำนวนนี้มีผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประมาณ 7,000 คนต่อปี

เปิดรับสมัครด่วน ! กรมการทหารสื่อสาร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562